Thi đua khen thưởng

re

Một số hình ảnh qua các cuộc thi Tiếng Anh

Cô giáo Đinh Thị Mai Ngọc đã có thành tích cao trong việc bồi dưỡng học sinh Giỏi Tiếng Anh qua mạng. Và em Phan Tuấn Cường đạt giải Huy chương Đồng cấp quốc gia Violympic Tiếng Anh Năm học 2015-2016