Liên hệ

Trường Tiểu học Quảng Phương A

Địa chỉ: Xóm 3 – Pháp Kệ – Quảng Phương – Quảng Trạch – Quảng Bình
Người phát ngôn: Bà: Nguyễn Thị Lý– Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 0914528196 – Email:minhly74@gmail.com.vn